Støpte partielle proteser – nyttig informasjon

Støpte partielle proteser eller kobolt krom proteser (Vitallium osv) blir ofte urettferdig betraktet som en mindreverdig form for tannerstatning og får ikke den oppmerksomheten de fortjener. Men støpte, partielle proteser er i mange sammenheng et godt behandlings alternativ. Med litt planlegging kan det lages meget gode løsninger som pasienten vil bli godt fornøyd med. Her er fordelene:

• rimelig: Slike løsninger er rimeligere enn fastsittende broer eller implantatbehandling
• fleksibelt: De kan ofte utvides eller bygges om i takt med den aktuelle situasjonen og fungere i mange år. I tillegg er de som regel enkle å reparere.
• renhold: Støpte partielle proteser kan tas ut og renholdes på en enkel måte. Samtidig som pasienten får god tilgang til tennene i resttannsettet for daglig stell.
• Varig: Ved god planlegging, gjennomføring og vedlikehold slik som jevnlige rebaseringer, vil slike tannerstatninger kunne fungere i mange år

Utgangspunkt for en vellykket støpt, partiell protese er god planlegging. Slike proteser baserer seg på noen grunnleggende konstruksjonsprinsipper som må være i varetatt. Spesielt forankringen med klammerelementer er viktig å ta hensyn til. Derfor må vi vite, hvilke tenner som egner seg som klammertenner, hvilke som er usikre og kanskje til og med må erstattes på kort eller lengre sikt. Da kan konstruksjonen planlegges prospektivt, dvs. vi tar hensyn til fremtidige forandringer.
Aktuelle klammertenner må oppfylle visse krav hvis de skal kunne fungere som optimale forankringer. Ofte er tennenes prominens og divergens en utfordring. I tillegg må plassforholdene for opplegg og klamrenes gjennomføringer tas hensyn til og forberedes.

For å kunne starte i riktig ende er det spesielt to ting som er viktige:
start alltid med studiemodeller: Når vi har studiemodeller foran oss, er det enkelt å kunne gi gode råd om muligheter og alternativer. I tillegg kan vi gjøre deg oppmerksom på tenner der det må skapes plass for opplegg osv., og/ eller divergenser som må reduseres.
Bruk individuelle avtrykkskjeer: har du tatt avtrykk til studiemodeller, kan vi lage individuelle avtrykkskjeer. For å kunne få produsert et skjelett som passer samt lage sadelanlegg som er riktig utformet, må avtrykket være perfekt! Vi foretrekker bruk av gummielastiske masser.

Ta en titt i vår egen brosjyre med grunnleggende informasjon vedrørende støpte partielle proteser. Husk også, at slike proteser kan kombineres med krone-/broarbeid og såkalte patentfester. Da unngår en synlige klamre. Vi kan gi deg gode råd om ulike muligheter.