Komplekse pasientkasus – sammen løser vi dine utfordringer!

Trenger du hjelp? Å rehabilitere større eller komplekse pasientkasus kan være en utfordring, men trenger ikke å være vanskelig.

«Noe av det viktigste er rekkefølgen i behandlingen. Jeg har dessverre sett mange tilfeller hvor vi som tannteknikere blir involvert for sent. Det begrenser våre muligheter unødvendig og pasienten ender opp med et resultat som kunne vært mye bedre. Start med studiemodeller og snakk med oss er mitt beste råd.» Michael Matzinger – faglig leder i Artinorway Gruppen.

Det viktigste er med andre ord å begynne i riktig ende. Lag en god plan i samarbeid med oss og la resultatet bli forutsigbart for deg og for pasienten. Spør oss om konstruksjonsforslag og alternativer. Vi har tannteknisk spisskompetanse og kan gi deg gode råd om ulike muligheter og materialvalg. I mange tilfeller må vertikal bitthøyde defineres på nytt. Samtidig gir det mulighet til en mer helhetlig planlegging. Med gode bittregistrater som utgangspunkt kan vi gjenskape både en bra estetikk og funksjon. Spør oss om hvilke metoder som egner seg best.

Continue reading «Komplekse pasientkasus – sammen løser vi dine utfordringer!»

Digitale avtrykk – mer i fokus enn noen gang!

Digitale avtrykk

Digitale avtrykk er fremtiden og skaper en sømløs overgang til digitaliserte produksjonsmetoder som tannteknikere har tatt i bruk for mange år siden. Artinorway Gruppen følger med på utviklingen og har mottatt  og bearbeidet eller videreformidlet digitale filer allerede en god stund.

Samtidig som utviklingen går sin gang, kommer flere systemer på markedet. Alle vil være befengt med fordeler og ulemper og som vi har erfart tidligere gjennom våre tanntekniske digitaliseringsprosesser: Intet system er komplett og vil noen gang være det! Å vente på det ultimate systemet vil derfor være en håpløs prosess.

Vårt tips: det gjelder først og fremst å kartlegge sine egne behov, for så å velge et system som innfrir kravene best mulig. I mange tilfeller vil det lønne seg å begynne med noe velfungerende enkelt. Så vil ens egen utvikling og interesse avdekke flere behov underveis. Teknologien er under stadig utvikling. Noen systemer vil kunne oppgraderes fortløpende, men andre før eller siden må byttes ut i sin helhet, fordi nye teknologier fremtvinger nye løsninger.

Overgangen til nye teknologier vil alltid være forbundet med komplekse problemstillinger. Derfor vil vi være så nøytrale som mulig med egne anbefalinger. Vårt beste tips vi kan gi: forhør deg med kolleger og brukere om hvilken erfaringer de har gjort seg. På denne måten får du nyttig informasjon og du unngår kanskje fallgruver du ikke har tenkt på.

Har du tatt ditt valg, vil vi gjerne bistå deg med skape en sømløs overgang til den digitale verden. Vi kan fremskaffe mange protetiske løsninger i ulike materialer – egenprodusert eller formidlet.

Vi har per i dag fokus på følgende systemer av digitale avtrykk:

SIRONA – CEREC

3SHAPE – TRIOS

3M ESPE – TRUE DEFINITION

CEARSTREAM DENTAL – CEARSTREAM CS

og slik fungere det:

  • søk/velg Artinorway Gruppen fra registeret over mottakere
  • du registrerer ditt arbeid på programvarens ordreskjema, tar de digitale avtrykkene som skal (husk å kryss av for ønsket produkt, material og definer tannfargen og ev. andre spesifikasjoner
  • du sender filen til oss – det er ikke nødvendig med å sende noe fysisk!
  • den ankommer vår Innboks og du vil få en bekreftelse, at den er mottatt
  • avhengig av hva du har bestilt, kontrolleres filen, godkjennes for videreformidling og produksjon – eller designes og produseres hos oss direkte. I tvilstilfeller kan du få tilsendt forslag til design for godkjenning av deg.
  • avhengig av type arbeid produseres det parallelt en 3D printet modell om nødvendig
  • arbeidet gjøres ferdig og returneres til deg

 Les mer om digitale avtrykk – Tannlegetidene 2014 -2

Artinorway Gruppen fremstår i ny drakt!

Velkommen til våre nye nettsider og vår nye grafiske profil! Vi har valgt å fornye oss og fremstå i freshere drakt. Resultatet er vi stolte av!
Det viktigste er at nettsidene er oversiktlige og informative. Her skal du lett kunne finne frem til relevant informasjon eller komme i kontakt med oss. Om kort tid skal vi også få en Chat funksjon.  Vi håper du har utbytte av sidene og besøker oss jevnlig, også på andre sosiale medier! Vi vil komme med fortløpende oppdateringer!

Hilsen, Artinorway Gruppen

Continue reading «Artinorway Gruppen fremstår i ny drakt!»